Giao dịch chứng khoán T+2, tiền về tài khoản sớm 1 ngày

Chứng khoán về thông tin tài khoản nhập thời hạn 11h30 – 12h00 ngày T+2, và chi phí thanh toán giao dịch kinh doanh thị trường chứng khoán cũng tiếp tục về thông tin tài khoản của phòng góp vốn đầu tư sớm rộng lớn một ngày đối với quy định cũ là những điểm mới nhất nhập dự thảo mà Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nước Việt Nam đang được lấy chủ kiến.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành là vấn đề lớn đặt ra đối với nước ta. Cùng với sự phát triển kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.