Quy Luật Phân Li Độc Lập Của Menden: Lý Thuyết Và Bài Tập Vận Dụng

Menden là 1 trong trong mỗi người đặt điều hệ thống móng cho tới cỗ môn DT học tập. Ngoài quy luật phân li xét bên trên 1 cặp tính trạng, ông còn phân phát xuất hiện quy luật phân li song lập tương quan cho tới 2 cặp tính trạng. Hãy nằm trong VUIHOC thám thính hiểu những nội dung và bài bác luyện về quy luật DT này nhé!

1. Quy luật phân li song lập là gì?

1.1. Thí nghiệm lai nhì tính trạng

Để thám thính hiểu quy luật phân li song lập là gì, trước không còn tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong coi một thử nghiệm của Menden lấy đối tượng người sử dụng là cây đậu Hà Lan và xét bên trên 2 tính trạng của đậu này đó là màu sắc phân tử và hình dạng phân tử.

Bạn đang xem: Quy Luật Phân Li Độc Lập Của Menden: Lý Thuyết Và Bài Tập Vận Dụng

Thí nghiệm được trình diễn như sau:

Menden đem lai cây đậu Hà Lan phân tử vàng, nhẵn thuần chủng với cây đậu Hà Lan phân tử xanh xao, nhăn thuần chủng thì cho tới F1 hàng loạt 100% đều là phân tử đậu vàng, nhẵn. Sau tê liệt kế tiếp cho tới F1 tự động thụ phấn thì nhận được tổng số 556 phân tử đậu toàn bộ, nhập tê liệt với 315 phân tử gold color, trơn; 108 phân tử blue color, trơn; 101 phân tử gold color, nhăn và 32 phân tử blue color, nhăn.

Sơ thiết bị lai: 

P thuần chủng: (♀ hoặc ♂) Hạt gold color, nhẵn x (♂ hoặc ♀) Hạt blue color, nhăn.

F1: 100% Hạt gold color, nhẵn.

Để F1 tự động thụ phấn.

F2: 315 phân tử gold color, nhẵn : 108 phân tử gold color, nhăn : 101 phân tử blue color, trơn: 32 phân tử blue color, nhăn.

F2 xấp xỉ: 9 vàng, nhẵn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh xao, trơn: 1 phân tử xanh xao, nhăn.

Sơ thiết bị thể hiện nay quy luật phân li độc lập

1.2. Phân tích kết quả

Do Phường thuần chủng và không giống nhau về 2 cặp tính trạng tương phản và lại đưa đến F1 với 100% đồng tính, với từng tính trạng đang được xét thì F1 tiếp tục đồng tính về 1 trong các 2 tính trạng tương phản => Tính trạng thể hiện ở F1 là tính trạng trội đối với tính trạng còn sót lại. Ta với phân tử gold color trội đối với phân tử blue color và phân tử nhăn nhẵn trội đối với phân tử nhăn.

Giả sử A, a quy quyết định tính trạng màu sắc của hạt; B, b quy quyết định tính trạng hình dạng phân tử. Trong đó:

A quy quyết định tính trạng phân tử vàng.

a quy quyết định tính trạng phân tử xanh xao (A > a).

B quy quyết định tính trạng phân tử nhẵn.

B quy quyết định tính trạng phân tử nhăn (B > b).

Xét riêng biệt rẽ từng cặp tính trạng ở F2 tớ có:

- Tính trạng màu sắc hạt: (315 + 101) phân tử vàng : (108 + 32) phân tử xanh xao ⇔ 416 phân tử vàng : 140 phân tử xanh xao ≈ 3 vàng : 1 xanh xao => Hạt vàng trội trọn vẹn đối với phân tử xanh xao và phép tắc lai tuân theo đòi quy luật phân li.

=> Kiểu ren F1 tương quan cho tới tính trạng này là Aa x Aa (1).

- Tính trạng hình dạng hạt: (315 + 108) phân tử nhẵn : (101 + 32) phân tử nhăn ⇔ 423 phân tử nhẵn : 133 phân tử nhăn ≈ 3 nhẵn : 1 nhăn. 

=> Hạt nhẵn trội trọn vẹn đối với phân tử nhăn và phép tắc lai tuân theo đòi quy luật phân li.

=> Kiểu ren F1 tương quan cho tới tính trạng này là Bb x Bb (2).

Từ (1) và (2) => Kiểu ren của F1 là AaBb (hạt vàng, trơn).

P thuần chủng phân tử gold color, nhẵn sẽ có được loại ren là AABB, còn phân tử blue color, nhăn với loại ren là aabb.

Ta với sơ thiết bị lai:

P:                   AABB               x               aabb

             (hạt vàng, trơn)                (hạt xanh xao, nhăn)

$G_{P}$:                    АВ                                    ab

F1                                        AaBb

                            (100% phân tử gold color, trơn)

F1 x F1:              AaBb           x              AaBb

                  (hạt vàng, trơn)            (hạt vàng, trơn)

$G_{F1}$:     1AB : 1Ab : 1aB : 1ab       1AB : 1Ab : 1aB : 1ab

F2 được thể hiện nhập sườn pennet:

  AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

Dựa nhập bảng tớ với tỉ trọng loại ren F2: 

1AABB : 1AAbb: 2AABb : 2AABB : 4AaBb : 2Aabb : 2aaBb: 1aaBB : 1aabb

Tỉ lệ loại hình ở F2:

9 A_B_: Vàng, trơn

3 A_bb: Vàng, nhăn

3 aaB_: Xanh, trơn

1 aabb: Xanh, nhăn

Từ sản phẩm nhận được phía bên trên tớ hoàn toàn có thể thể hiện một số trong những phán xét như sau:

- Tỉ lệ phân li loại hình công cộng ở F2 xấp xỉ là 9 : 3 : 3 : 1. 

- Nếu xét riêng biệt từng cặp tính trạng thì tỉ trọng phân li loại hình đều xấp xỉ 3 : 1. 

- Ta thấy quan hệ trong số những tỉ trọng loại hình công cộng và riêng biệt được thể hiện nay vày phép tắc nhân: (3 : 1) x (3 :1) = 9 : 3 : 3 : 1 (các phép tắc phân chia chỉ mang ý nghĩa hóa học xấp xỉ).

- Cơ thể cha mẹ đồng phù hợp tử tiếp tục chỉ cho một loại giao phó tử độc nhất (có thể là AB hoặc ab). Hai loại giao phó tử này khi được kết phù hợp với nhau tiếp tục sinh đi ra con cái lai F1 với loại ren AaBb.

- Trong quy trình khung người F1 đưa đến giao phó tử, vì thế với sự nhập cuộc của phân li song lập kết phù hợp với tổng hợp tự tại của những cặp yếu tố DT ứng nên sẽ khởi tạo đi ra 4 loại giao phó tử với tỉ trọng ngang nhau là 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab.

→ Từ tê liệt tớ với tỉ trọng những loại hình ở F2 chủ yếu vày tích tỉ trọng những tính trạng phù hợp trở thành nó.

1.3. Nội dung quyết định luật phân li độc lập

Vậy ở đầu cuối quy luật phân li song lập là gì? 

Quy luật phân li song lập được tuyên bố như sau: Các cặp yếu tố DT quy quyết định những tính trạng không giống nhau phân li song lập nhập quy trình tạo hình giao phó tử.

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô ôn luyện kiến thức và kỹ năng xây cất trong suốt lộ trình ôn luyện hiệu suất cao và thích hợp nhất

2. Thương hiệu tạo hình quy luật phân li độc lập

- Nếu những ren quy quyết định những tính trạng không giống nhau và phía trên những cặp NST tương đương không giống nhau thì khi nhập quy trình tách phân tạo ra giao phó tử, những cặp NST tương đương này sẽ phân li song lập, kéo đến quy trình phân li song lập của những cặp alen -> những ren tiếp tục phân li song lập và tổng hợp tự tại, ko tùy theo nhau.

- Các ren tiếp tục phân li song lập và tổng hợp tự tại, ko tùy theo nhau.

- Như vậy xét nhập tình huống của Menden:

+ Sự phân li song lập và tổng hợp tự tại của 2 cặp alen dị phù hợp Aa và Bb của F1 sẽ khởi tạo đi ra 4 loại giao phó tử với tỉ trọng ngang nhau: AB = aB = Ab = ab = 1/4.

+ Sự phối kết hợp tình cờ thân thiện 4 loại giao phó tử đực và 4 loại giao phó tử loại tạo hình nên 16 tổng hợp giao phó tử (16 loại phối kết hợp giao phó tử đực và giao phó tử cái) => tạo hình nên 4 loại loại hình với tỉ trọng là: 9A_B_ (vàng, trơn) : 3A_bb (vàng, nhăn) : 3 aaB_ (xanh, trơn) : 1aabb (xanh, nhăn).

Sơ thiết bị thể hiện nay hạ tầng tế bào học tập của quy luật phân li độc lập

3. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

Ý nghĩa quy luật phân li song lập được trình diễn như sau:

  • Quy luật phân li song lập cho tới tất cả chúng ta thấy nếu như những alen nhập cặp alen phân li song lập cùng nhau thì khi trải qua quýt quy trình sinh đẻ hữu tính sẽ khởi tạo đi ra một số trong những lượng rộng lớn những loại hình không giống với loại hình thuở đầu gọi là thay đổi dị tổng hợp hùn tăng thêm sự đa dạng mẫu mã, đa dạng và phong phú cho tới loại vật.

  • Nếu hiểu rằng 2 ren hoặc nhiều ren nào là tê liệt phân li song lập thì tớ hoàn toàn có thể dự báo được sản phẩm phân li ở đời sau trải qua quy luật tê liệt.

  • Biến dị tổng hợp được hiểu là loại hình mới mẻ xuất hiện nay ở đời thành viên khác với loại hình cha mẹ và vì thế sự tổng hợp lại những alen không giống nhau của tía và u. Biến dị tổng hợp tùy theo số tổng hợp ren (hay số tổng hợp giao phó tử) ở đời con cái, nếu như số tổng hợp giao phó tử càng rộng lớn thì thay đổi dị tổng hợp xuất hiện nay phổ thông. Biến dị tổng hợp được xem là mối cung cấp vật liệu đa số cho tới quy trình tiến bộ hóa và lựa chọn kiểu như.

Một số hiện tượng lạ thay đổi dị tổng hợp - ví dụ về quy luật phân li độc lập

  • Điều khiếu nại tiên quyết nhằm xuất hiện nay phân li song lập là những cặp ren quy quyết định những cặp tính trạng không giống nhau cần phía trên những cặp NST tương đương không giống nhau.

  • Số tổng hợp giao phó tử nhập phép tắc lai tiếp tục vày tích thân thiện số giao phó tử đực và số giao phó tử loại nhập phép tắc lai tê liệt.

4. Công thức tổng quát tháo được cho phép quy trình lai nhiều tính trạng

Công thức tính số loại giao phó tử

- Khi tách phân, một tế bào sinh dục đực sẽ khởi tạo đi ra 2 loại giao phó tử.

- Trong khi tê liệt một tế bào sinh dục loại khi tách phân đưa đến 1 tế bào trứng.

- Một khung người với n cặp ren dị phù hợp, với ĐK là những ren phía trên những NST không giống nhau thì khi tách phân sẽ khởi tạo đi ra tối nhiều 2n con số loại giao phó tử với tỉ trọng ngang nhau.

Công thức tính số loại tổng hợp giao phó tử

Số loại tổng hợp giao phó tử = con số loại giao phó tử đực x con số loại giao phó tử loại.

Xem thêm: Vẽ xe, thực ra là vẽ người

Khi tự động thụ phấn, một khung người với n cặp ren và tính trạng trội – lặn trọn vẹn, nhập tê liệt từng ren quy quyết định 1 tính trạng, sản phẩm nhận được ở mới con cái lai là:

   - Công thức tính số loại giao phó tử được tạo ra ra: $2^{n}$.

   - Công thức tính số loại tổng hợp giao phó tử: $4^{n}$.

   - Công thức tính con số những loại loại gen: $3^{n}$.

   - Công thức tính con số những loại loại gen: $2^{n}$.

   - Công thức tỉ trọng phân li loại gen: $(1:2:1)^{n}$.

   - Công thức tỉ trọng phân li loại hình: $(3:1)^{n}$.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks hùn tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không lấy phí ngay!!

5. Các dạng bài bác luyện quy luật phân li độc lập

Dạng 1: Bài luyện xác lập tỉ trọng phân li của loại ren, tỉ trọng phân li của loại hình ở đời con cái khi tiếp tục biết loại hình của Phường và những Đặc điểm DT của tính trạng ấy.

Hướng dẫn giải:

+ Cách 1: Xác quyết định được xem trạng nào là là tính trạng trội, tính trạng nào là là tính trạng lặn; tiếp sau đó quy ước ren.

+ Cách 2: Từ loại hình của Phường tiếp tục cho tới sẵn, hãy xác lập loại ren của Phường.

+ Cách 3: Viết sơ thiết bị lai dựa vào hạ tầng bộ phận và tỉ trọng của những giao phó tử và được xác lập.

+ Cách 4: Xác quyết định được sự phân li của loại ren, phân li của loại hình ở đời những F (đời con).

Chú ý: Số lượng, tỷ trọng công cộng sẽ tiến hành tính vày tích con số, tỷ trọng riêng biệt của những cặp ren hoặc những tính trạng bộ phận.

Bài tập: Tại quả cà chua, tính trạng cây cao trội trọn vẹn đối với tính trạng cây thấp; tính trạng lá chẻ trội trọn vẹn đối với tính trạng lá vẹn toàn. Cho biết những ren quy quyết định những tính trạng tê liệt phía trên những NST thông thường không giống nhau. Giải mến sản phẩm và lập sơ thiết bị lai kể từ Phường cho tới F2 khi cho tới lai thân thiện quả cà chua thuần chủng thân thiện thấp, lá chẻ với cây thuần chủng thân thiện cao, lá vẹn toàn.

Bài giải:

- Quy ước gen: A là ren quy quyết định tính trạng thân thiện cao, a là ren quy quyết định tính trạng thân thiện thấp; B là ren quy quyết định tính trạng lá chẻ, b là ren quy quyết định tính trạng lá vẹn toàn.

- Phường thuần chủng thân thiện thấp, lá chẻ với loại ren aaBB.

  P thuần chủng thân thiện cao, lá vẹn toàn với loại ren AAbb.

- Sơ thiết bị lai:

P:                             aaBB                x                AAbb

                      (thân thấp, lá chẻ)              (thân cao, lá nguyên)

Gp:                             aB                                       Ab

F1:                                                  AaBb

                                         (100% thân thiện cao, lá chẻ)

F1 x F1:                 AaBb                     x                    AaBb

GF1:        1AB : 1Ab: 1aB : 1ab                  1AB : 1Ab: 1aB : 1ab 

F2: Lập sườn pennet => F2

  AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

Dựa nhập bảng tớ với tỉ trọng loại ren F2: 

1AABB : 1AAbb : 2AABb : 2AABB : 4AaBb : 1aaBB: 2Aabb : 2aaBb : 1aabb

Tỉ lệ loại hình ở F2:

9 A_B_: cao, chẻ

3 A_bb: cao, nguyên

3 aaB_: thấp, chẻ

1 aabb: thấp, nguyên

Dạng 2: Xác quyết định được loại ren của đời cha mẹ lúc biết loại hình của Phường và sản phẩm đời con cái ở phép tắc lai.

Cách giải:

+ Xác quyết định được xem trạng trội lặn, tiếp sau đó quy ước ren.

+ Xét riêng biệt những tỉ trọng phân li của từng tính trạng, kể từ tê liệt xác lập được loại ren quy quyết định từng tính trạng nhập phép tắc lai.

+ Xác quyết định được quy luật quy quyết định sự DT công cộng của những tính trạng.

+ Kết phù hợp những sản phẩm một vừa hai phải tiến hành được về cả loại ren riêng biệt của từng tính trạng, cả loại hình lặn và số tổng hợp, kể từ tê liệt tìm kiếm được giao phó tử của cha mẹ, ở đầu cuối xác lập được loại ren của cha mẹ một cơ hội thích hợp nhất.

Dùng công thức tính số tổng hợp giao phó tử = số loại giao phó tử đực x số loại giao phó tử loại.

Vậy kể từ tỉ trọng phân li ở đời con cái hoàn toàn có thể xác lập được số tổng hợp giao phó tử được đưa đến và kể từ số tổng hợp giao phó tử tê liệt hoàn toàn có thể tìm kiếm được số loại giao phó tử của cha mẹ, ở đầu cuối là xác lập loại ren của Phường.

Bài tập: Tại loại đậu Hà Lan, ren A quy quyết định tính trạng phân tử vàng, a quy quyết định tính trạng phân tử xanh; B quy quyết định tính trạng phân tử nhẵn, b quy quyết định tính trạng phân tử nhăn, nhì cặp ren quy quyết định những tính này DT song lập cùng nhau. Cho lai thân thiện cây đậu Hà Lan phân tử vàng, nhăn với cây đậu Hà Lan phân tử xanh xao, nhẵn nhận được F1 phân tính với tỉ trọng 1 vàng, nhẵn : 1 xanh xao, nhẵn : 1 xanh xao, nhăn : 1 vàng, nhăn. Xác quyết định loại ren của cha mẹ (P) đem lai và lập sơ thiết bị lai?

Bài giải:

Xét riêng biệt những cặp tính trạng với ở F1 tớ có:

  • Tính trạng màu sắc hạt: 

Màu vàng : Màu xanh xao = (1+1)/(1+1) = 1 : 1 

=> Kiểu ren của Phường về cặp tính trạng này là P: Aa x aa.

  • Tính trạng hình dạng hạt:

Trơn : Nhăn = (1+1)/(1+1) = 1 : 1

=> Kiểu ren của Phường về cặp tính trạng này là P: Bb x bb.

Vì Phường với loại hình vàng, nhăn và xanh xao, nhẵn nên P: Aabb (vàng, nhăn) x aaBb (xanh, trơn).

Ta với sơ thiết bị lai:

P:               Aabb                   x                   aaBb

              (vàng, nhăn)                            (xanh, trơn)

Gp:          1AB : 1ab                                1aB : 1ab

F1:                 1AaBB : 1AaBb : 1aaBb : 1aabb

1 vàng, nhẵn : 1 xanh xao, nhẵn : 1 xanh xao, nhăn : 1 vàng, nhăn

Xem thêm: [LỜI GIẢI] Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiện tượng nào sau đ - Tự Học 365

Tham khảo tức thì cỗ bong tay kiến thức và kỹ năng và tổ hợp tài năng thực hiện từng dạng bài bác luyện nhập đề ganh đua THPT

Trên đó là nội dung cụ thể về quy luật phân li song lập. Bài viết lách sẽ hỗ trợ những em hiểu thực chất quy luật phân li song lập và vận dụng nó nhập nhiều bài bác luyện tương quan nhập lịch trình Sinh học tập 12. Để học tập được nhiều hơn nữa kiến thức và kỹ năng Sinh học tập, học viên hãy truy vấn trang web dạy dỗ trainghiemsmartphone.vn nhằm ĐK thông tin tài khoản hoặc tương tác trung tâm tương hỗ sẵn sàng hành trang thiệt chất lượng tốt đạt điểm trên cao nhập kỳ ganh đua trung học phổ thông Quốc gia tiếp đây nhé!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Người bán vé số khổ với 'luật ngầm'

Với tổng doanh thu vé số hơn 35.000 tỉ đồng trong quý 1-2023, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam bỏ túi gần 4.500 tỉ đồng lợi nhuận, nhưng người bán vé số chỉ kiếm được số tiền ít ỏi do các đại lý giữ lại phần lớn hoa hồng.