Nhắc lại rằng, mức cường độ âm được tính bằng công thức $L = 10\log \left( {\frac{I}{{{I0}}}} \right)(dB)$ , trong đó $I?

Nhắc lại rằng, nấc độ mạnh âm được xem vì như thế công thức $L = 10\log \left( {\frac{I}{{{I0}}}} \right)(dB)$ , nhập cơ $I?

Nhắc lại rằng, nấc độ mạnh âm được xem vì như thế công thức \(L = 10\log \left( {\dfrac{I}{{{I_0}}}} \right)(dB)\) , nhập cơ \(I\) là độ mạnh của âm tính vì như thế W/m2 và \({I_0} = {10^{ - 12}}{\rm{W}}/{m^2}\). (Nguồn: Vật lí 12, NXB Giáo dục đào tạo nước Việt Nam, năm 2017, trang 52) 

Bạn đang xem: Nhắc lại rằng, mức cường độ âm được tính bằng công thức $L = 10\log \left( {\frac{I}{{{I0}}}} \right)(dB)$ , trong đó $I?

a) Một nghề giáo đang được giảng bài bác nhập lớp học tập sở hữu nấc độ mạnh âm là \(50dB\). Cường chừng âm của tiếng nói nghề giáo vì như thế bao nhiêu? 

b) Mức độ mạnh âm nhập một xưởng sản xuất thay cho thay đổi trong tầm kể từ \(75dB\) cho tới \(90dB\). Cường chừng âm nhập xưởng sản xuất này thay cho thay đổi trong tầm nào?

Đáp án

a) Cường chừng âm của tiếng nói nghề giáo bằng: 

Xem thêm: Đặt vé máy bay từ Nha Trang đi Hà Nội 1 chiều, khứ hồi

 \(50 = 10\log \left( {\dfrac{I}{{{I_0}}}} \right) = 10\log \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}} \Leftrightarrow \log \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}} = 5 \Leftrightarrow \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}} = {10^5} \Leftrightarrow I = {10^{ - 7}}({\rm{W}}/{m^2})\). 

b) Ta có:

Xem thêm: Từ Trường Là Gì? Công Thức Và Bài Tập Từ Trường Vật Lý 11

\(75 \le L \le 90 \Leftrightarrow 75 \le 10\log \left( {\dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}}} \right) \le 90 \Leftrightarrow 7,5 \le \log \left( {\dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}}} \right) \le 9 \)

\(\Leftrightarrow {10^{7,5}} \le \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}} \le {10^9} \Leftrightarrow {10^{ - 4,5}} \le I \le {10^{ - 3}}.\) 

Vậy độ mạnh âm nhập xưởng sản xuất này thay cho thay đổi trong tầm \({\rm{[}}{10^{ - 4,5}};{10^{ - 3}}{\rm{]}}.\)